Phrasal.info Home  About us  Contact  Site map  Topics   

Visit us in Facebook Visit us in Google+ Visit us Twitter Visit us Pinterest   
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z
 zero 
 zip 
 zone 
 zonk 
 zoom 
Home  > Z  > zero  > zero in on

zero in on

1. прицелвам се точно в (целта): The fighters have the latest technology which enables them to zero in on enemy positions, even in darkness. Изтребителите притежават най-новата технология, която им позволява да се прицелват точно във вражески позиции, дори в тъмното.

2. насочвам всичките си усилия към: He has this knack of zeroing in on the weakest point in your argument. Той има навик да насочва усилията си към най-слабото място в нечии аргументи.
SYNONYMS: focus on.

 zero in on

Валиден CSS!