Home  Links English-Bulgarian dictionary of phrasal verbs

 cross 
 crowd 
 crumble 
 crumple 
 crush 
 cry 
 cuddle 
 curl 
 curtain 
 cut 
  
  
  A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z
 cut across
 cut away
 cut back
 cut back on
 cut down
 cut down on
 cut in
 cut into
 cut off
 cut out
 cut out for
 cut through
 cut up
 
  C  >  4  >  cut  >  cut off

cut off

1. отрязвам, изрязвам: Cut the fat off the meat before you fry it. He cut his own ear off. Изрежи тлъстината or месото, преди да го изпържиш.

2. откъсвам, отделям: Many of the smaller villages have been completely cut off by snow. Много от по-малките села бяха напълно откъснати поради снега.
She cut herself off from her family. Тя се отдели от семейството си.

3. спирам, изключвам, прекъсвам (вода, ток и up.): The electricity will be cut off during the repair work. Електричеството ще бъде изключено по време на ремонта.
If you don't pay your bill the gas company will cut you off. Ако не си платиш сметката, газовата компания ще те изключи.

4. прекъсвам телефонна връзка: We were cut off just when she was telling me some juicy gossip. Прекъснаха ни точно когато тя ми разказваше пикантни клюки.
SYNONYMS: disconnect.

 1  2  3  4